Citykyrkans Bibelskola är en samverkanskurs mellan Kaggeholms Folkhögskola och Citykyrkan och går under namnet IBIOS.

Citykyrkan ligger mitt i centrala Stockholm och är en tillbedjande, växande och utrustande församling med starkt samhällsengagemang.

IBIOS är en träningsplats mitt i Citykyrkan. IBIOS utmärkande drag är betoningen på det övernaturliga livet förenat med en teologisk förankring i en lärjungatränande miljö. IBIOS har en internationell prägel och antar elever från hela världen.

Kaggeholms Folkhögskola är en del av Pingströrelsens Skol- och kursverksamhet. Skolan är belägen utanför Stockholm på Ekerö, vid Kaggeholms slott. För att se deras övriga kursutbud gå till deras hemsida >>

VÄRDEGRUND
  • Den Kristna människosynen, om alla människors lika värde, ska vara i centrum både i undervisning och i skolans övriga arbete
  • Vi vill skapa förutsättningar för elevens utveckling och välbefinnande.
  • Tillsammans ta ansvar och stå upp för en demokratisk värdegrund

Citykyrkans Bibelskola är fullt CSN berättigat.