Jag har gått IBIOS bibelskola och lovsångslinje och leder lovsång. Bland det bästa jag vet är att sjunga och spela musik. Men det har inte alltid varit så – musik var alltid naturligt i hemmet som liten, men under en period i grundskolan så försvann av olika anledningar all min glädje i musiken. Jag slutade spela gitarr och tyckte inte om min röst, jag var likgiltig inför det. Men det vände en kväll då jag fick förbön och Jesus mötte mig och helade nånting i mig. Allt hände inte på en dag, men det var då Gud gav mig glädjen i musiken tillbaka och det är sant. Han är god! Jag började snart att leda lovsång i kyrkan och nu är jag bekväm med att spela och låta min röst höras vare sig det låter bra eller dåligt. För det handlar inte om mig! Musiken är Guds gåva och jag får ge tillbaka av vad Han gett till mig. Jag är övertygad om att Jesus alltid vill göra oss hela och ge oss nytt hopp! Utan Honom skulle jag inte sjunga idag.