PROFILER

Under ditt år på IBIOS väljer du en av två profiler, detta för att ge dig möjligheten att inrikta dig på just det område du vill utvecklas i. Våra två profiler är Förberedelse för tjänst som innebär att du blir tränad i ledarskap, får chansen att upptäcka dina gåvor och vad Gud kallar just dig till. Vi ger dig redskap att tillämpa detta inom ditt valda praktikområde men även för vidare tjänst vare sig du funderar på att jobba i församling i framtiden eller för dig som bara vill lära dig mer om ledarskap. Den andra profilen är Lovsång, det är för dig som vill fördjupa dig i hur man leder lovsång och tillbedjan, du har en vilja av att uttrycka dig rent musikaliskt. Denna profil ger dig också möjlighet till praktik inom detta område där du får möjlighet att tränas i en miljö med en stark tillbedjanskultur.

FÖRBEREDELSE FÖR TJÄNST

Vi på IBIOS brinner för att resa upp ledare med passion för Guds rike och den lokala församlingen. Vi tror att den bästa möjligheten att utvecklas i sina gåvor är när vi går från att höra till att göra.
Förberedelse för tjänst ger dig möjlighet att växa i ledarskap, upptäcka dina gåvor och vad Gud kallar just dig till! Vi ger dig verktyg för att omsätta teori till praktik.  Oavsett om du drömmer om att jobba i eller utanför församling så är vi alla kallade att leda på något sätt. Alla leder någon. Varje dag så möter vi olika situationer där vi på något sätt utövar ledarskap. Vår kallelse och uppgift är att möta de situationerna med Jesus som förebild. Vi vill ge dig redskap som du kommer ha glädje och nytta av hela livet oavsett vilken sorts ledarskap du hamnar i. Denna inriktning innefattar även praktik och handledning inom något av följande områden: evangelisation, barn & ungdom eller socialt arbete.

IBIOS LOVSÅNG

Mitt i centrala Stockholm hittar du Citykyrkan. En växande församling med över 700 aktiva medlemmar, i alla åldrar och mängder av olika nationaliteter. Församlingens liv pulserar utifrån tillbedjan av Jesus, där Hans närvaro är centrum för allt vi gör. Vår dröm är se Guds Rike växa fram ibland oss. Att förmedla evangelium till alla vi möter och se dem komma in i Guds rike och bli älskade, upprättade, tränade och utsända. Vi vill att allt vi gör sker med en hängiven och passionerad tillbedjan som motor. 
Gud längtar efter ett folk som tillber honom i ande och sanning och som värderar hans närvaro framför allt. Vår längtan är att i den här tiden resa upp och träna de män och kvinnor som Han har kallat att leda Hans folk i tillbedjan. 
IBIOS Lovsång riktar sig främst till dig som står i någon form av lovsångsledar-tjänst, vare sig du är sångare eller musiker. Vi vill hjälpa dig att växa i ditt ledarskap genom att fördjupa din förståelse av vad lovsång är. Ge dig praktiska verktyg för hur du leder ännu bättre och tillfälle att omsätta kunskap i handling genom att bli en del av vårt lovsångsarbete såväl i IBIOS som i Citykyrkan. Vi vill hjälpa dig att utveckla din gåva, ta nya steg i ditt ledarskap och ge dig redskap för fortsatt liv och tjänst.